TRB2

v
v
 
PDF
WORD

 
Nüfus (2019 ADNKS)
Bitlis:348115
Hakkari:280991
Muş:408809
Van:1136757
TRB2:2174672
TR:83154997
 
Nüfus (2018 ADNKS)
Bitlis:349396
Hakkari:286470
Muş:407992
Van:1123784
TRB2:2167642
TR:82003882
 
Nüfus (2017 ADNKS)
Bitlis:341474
Hakkari:275761
Muş:404544
Van:1106891
TRB2:2128670
TR:80810525
%
Nüfusun Türkiye’deki payı (2019 ADNKS)
Bitlis:0,4
Hakkari:0,3
Muş:0,5
Van:1,4
TRB2:2,6
TR:100,0
 
Kent nüfusu (2019 ADNKS)
Bitlis:206402
Hakkari:165140
Muş:189102
Van:1136757
TRB2:1697401
TR:77151280
%
Kent nüfusu % (2019 ADNKS)
Bitlis:0,592913261
Hakkari:0,587705656
Muş:0,462568094
Van:1
TRB2:0,780531961
TR:0,927800887
 
Kır nüfusu (2019 ADNKS)
Bitlis:141713
Hakkari:115851
Muş:219707
Van: 
TRB2:477271
TR:6003717
%
Kır nüfusu % (2019 ADNKS)
Bitlis:40,7%
Hakkari:41,2%
Muş:53,7%
Van:0,0%
TRB2:21,9%
TR:7,2%
 
Yıllık nüfus artış hızı (binde) (2018-2019)
Bitlis:-3,67
Hakkari:-19,31
Muş:2
Van:11,48
TRB2:3,24
TR:13,94
 
Yıllık nüfus artış hızı (binde) (2017-2018)
Bitlis:22,9
Hakkari:38,1
Muş:8,5
Van:15,1
TRB2:18,1
TR:14,7
 
Yıllık nüfus artış hızı (binde) (2016-2017)
Bitlis:0,7
Hakkari:29,2
Muş:-4,8
Van:6,1
TRB2:6,1
TR:12,4
 
Kadın nüfusu (2019 ADNKS)
Bitlis:168292
Hakkari:129848
Muş:200275
Van:558713
TRB2:1057128
TR:41433861
%
Kadın nüfusu % (2019 ADNKS)
Bitlis:48,3%
Hakkari:46,2%
Muş:49,0%
Van:49,1%
TRB2:48,6%
TR:49,8%
 
Erkek nüfusu (2019 ADNKS)
Bitlis:179823
Hakkari:151143
Muş:208534
Van:578044
TRB2:1117544
TR:41721136
%
Erkek nüfusu % (2019 ADNKS)
Bitlis:51,7%
Hakkari:53,8%
Muş:51,0%
Van:50,9%
TRB2:51,4%
TR:50,2%
 
Ortanca (medyan) yaş (TÜİK) (2019)
Bitlis:23,4
Hakkari:23,8
Muş:22,2
Van:22,6
TRB2:22,9
TR:32,4
 
15 yaş altı nüfus (0-14) (2019)
Bitlis:113593
Hakkari:82202
Muş:141434
Van:387529
TRB2:724758
TR:19212345
 
65 yaş üstü nüfus (65+ yaş) (2019)
Bitlis:18270
Hakkari:9684
Muş:20616
Van:45430
TRB2:94000
TR:7550727
 
15-64 yaş nüfus (2019)
Bitlis:216252
Hakkari:189105
Muş:246759
Van:703798
TRB2:1355914
TR:56391925
%
Yaşlı bağımlılık oranı (65+) % (2019)
Bitlis:8,4%
Hakkari:5,1%
Muş:8,4%
Van:6,5%
TRB2:6,9%
TR:13,4%
%
Genç bağımlılık oranı (0-14) % (2019)
Bitlis:52,5%
Hakkari:43,5%
Muş:57,3%
Van:55,1%
TRB2:53,5%
TR:34,1%
%
Toplam yaş bağımlılık oranı % (2019)
Bitlis:61,0%
Hakkari:48,6%
Muş:65,7%
Van:61,5%
TRB2:60,4%
TR:47,5%
 
Hane halkı büyüklüğü (2019)
Bitlis:4,5
Hakkari:0,054
Muş:4,9
Van:4,9
TRB2:4,9
TR:3,4
Kaba doğum hızı ‰ (2019)
Bitlis:23,3
Hakkari:18,8
Muş:25,1
Van:23,7
TRB2:23,3
TR:14,3
Kaba doğum hızı ‰ (2018)
Bitlis:24,3
Hakkari:19
Muş:25,7
Van:24,4
TRB2:23,9
TR:15,3
 
Bebek ölümleri ‰ (2018)
Bitlis:86
Hakkari:71
Muş:134
Van:311
TRB2:602
TR:11629
Kaba ölüm hızı ‰ (2018)
Bitlis:3,3
Hakkari:2,8
Muş:3,2
Van:2,9
TRB2:3,0
TR:5,2
Kaba evlenme hızı ‰ (2019)
Bitlis:6,5
Hakkari:6,2
Muş:7,1
Van:7,1
TRB2:6,9
TR:6,6
Kaba boşanma hızı ‰ (2019)
Bitlis:0,4
Hakkari:0,3
Muş:0,3
Van:0,5
TRB2:0,4
TR:1,9
 
Ortalama evlenme yaşı - Ortalama ilk evlenme yaşı (Damat) (2019)
Bitlis:27,9-27,2
Hakkari:28,6-27,9
Muş:27,6-27
Van:27,3-26,6
TRB2:27,6-26,9
TR:30,3-27,9
 
Ortalama evlenme yaşı - Ortalama ilk evlenme yaşı (Gelin) (2019)
Bitlis:23,4-23,1
Hakkari:25,8-25,6
Muş:22,8-22,5
Van:23,5-23,2
TRB2:23,6-23,3
TR:26,9-25
%
Okuryazarlık oranı (2018) %
Bitlis:94,2%
Hakkari:94,2%
Muş:92,6%
Van:93,9%
TRB2:93,7%
TR:97,0%
%
Okuryazarlık oranı (2017) %
Bitlis:93,6%
Hakkari:93,4%
Muş:92,1%
Van:93,4%
TRB2:93,2%
TR:96,7%
%
Okuryazarlık oranı (2016) %
Bitlis:93,1%
Hakkari:92,6%
Muş:91,5%
Van:92,9%
TRB2:92,6%
TR:96,5%
%
Net okullaşma oranı (ilkokul) 2018/'19
Bitlis:93,7%
Hakkari:91,8%
Muş:93,2%
Van:93,4%
TRB2:93,2%
TR:91,9%
%
Net okullaşma oranı (ortaokul) % (2018/'19)
Bitlis:93,6%
Hakkari:88,5%
Muş:90,1%
Van:92,9%
TRB2:91,9%
TR:93,3%
%
Net okullaşma oranı (orta öğretim - lise) % (2018/'19)
Bitlis:62,1%
Hakkari:68,3%
Muş:53,5%
Van:64,8%
TRB2:62,6%
TR:84,2%
 
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı (ilkokul) (2018/'19)
Bitlis:15
Hakkari:17
Muş:16
Van:17
TRB2:17
TR:18
 
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı (ortaokul) (2018/'19)
Bitlis:13
Hakkari:15
Muş:15
Van:16
TRB2:15
TR:15
 
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı (orta öğretim lise) (2018/'19)
Bitlis:22
Hakkari:21
Muş:24
Van:24
TRB2:14
TR:11
 
Aldığı göç (2019)
Bitlis:12385
Hakkari:6898
Muş:13396
Van:34372
TRB2:58075
TR: 
 
Verdiği göç (2019)
Bitlis:19050
Hakkari:12719
Muş:20063
Van:39575
TRB2:82431
TR: 
 
Net göç (2019)
Bitlis:-6665
Hakkari:-5821
Muş:-6667
Van:-5203
TRB2:-24356
TR: 
 
Net göç hızı ‰ (2019)
Bitlis:-19,0
Hakkari:-20,5
Muş:-16,2
Van:-4,6
TRB2:-11,1
TR: 
 
Yüzölçümü (km2)
Bitlis:8294
Hakkari:7095
Muş:8650
Van:20921
TRB2:44960
TR:780043
 
Orman yüzölçümü (ha.) ve (%)
Bitlis: 180.237 (%17,7)
Hakkari: 179.847 (%23,9)
Muş: 78.426 (%8,9)
Van: 45.141 (%2,4)
TRB2:483.651 (%10,6)
TR: 22.621.935 (%29,0)
 
Nüfus yoğunluğu (km2'ye düşen kişi sayısı) (2019)
Bitlis:50
Hakkari:39
Muş:51
Van:59
TRB2:52
TR:108,0490707
 
Nüfus yoğunluğuna göre Türkiye sıralaması (km2’ye düşen kişi) (2019)
Bitlis:58 / 81
Hakkari:64 / 81
Muş:57 / 81
Van:47 / 81
TRB2:21 /26
TR: 
 
Belediye sayısı (2019)
Bitlis:13
Hakkari:8
Muş:23
Van:14
TRB2:58
TR:1389
 
İlçe sayısı (2019)
Bitlis:7
Hakkari:5
Muş:6
Van:13
TRB2:31
TR:922
 
Köy sayısı (2019)
Bitlis:350
Hakkari:139
Muş:366
Van:0
TRB2:855
TR:18292
 
Sağlık personeli başına düşen kişi sayısı (2018)
Bitlis:871 (hekim) 462 (hemşire)
Hakkari:1049 (hekim) 669 (hemşire)
Muş:1054 (hekim) 592 (hemşire)
Van:798 (hekim) 466 (hemşire)
TRB2:878 (hekim) 506 (hemşire)
TR:536 (hekim) 430 (hemşire)
 
Yüzbin kişi başına toplam hastane yatak sayısı (2018)
Bitlis:274
Hakkari:137
Muş:181
Van:257
TRB2:230
TR:283
%
Ölüm nedenleri- dolaşım sistemi hastalıkları % (2018)
Bitlis:34,9
Hakkari:34,4
Muş:32,1
Van:29,5
TRB2:31,4
TR:38,4
%
Ölüm nedenleri- tümör % (2018)
Bitlis:20,2
Hakkari:15,7
Muş:21,3
Van:23,2
TRB2:21,6
TR:19,7
%
Ölüm nedenleri- solunum sistemi hastalıkları % (2018)
Bitlis:12,2
Hakkari:12,8
Muş:12,9
Van:13,2
TRB2:12,9
TR:12,5
%
Ölüm nedenleri- endokrin hastalıkları % (2018)
Bitlis:4,9
Hakkari:4,6
Muş:5,6
Van:4,3
TRB2:4,7
TR:4,8
%
Ölüm nedenleri- sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları % (2018)
Bitlis:4,3
Hakkari:3,8
Muş:4,1
Van:4,2
TRB2:4,1
TR:4,9
%
Ölüm nedenleri- dışsal yaralanmalar ve zehirlenmeler % (2018)
Bitlis:4,7
Hakkari:6,7
Muş:3,6
Van:6,5
TRB2:5,6
TR:4,4
%
Ölüm nedenleri- diğer % (2018)
Bitlis:18,8
Hakkari:22,0
Muş:20,4
Van:19,1
TRB2:19,6
TR:15,2
 
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C)
Bitlis:3,9 ( 1959 - 2019)
Hakkari:5,4 ( 1961 - 2019)
Muş:4,2 ( 1964 - 2019)
Van:3,7 ( 1939 - 2019)
TRB2: 
TR: 
 
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C)
Bitlis:13,9 ( 1959 - 2019)
Hakkari:15,4 ( 1961 - 2019)
Muş:15,8 ( 1964 - 2019)
Van:14,9 ( 1939 - 2019)
TRB2: 
TR: 
 
Ortalama Sıcaklık (°C)
Bitlis:8,9 ( 1959 - 2019)
Hakkari:10,2 ( 1961 - 2019)
Muş:9,7 ( 1964 - 2019)
Van:9,4 ( 1939 - 2019)
TRB2: 
TR: 
 
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı
Bitlis:119,7 ( 1959 - 2019)
Hakkari:96,3 ( 1961 - 2019)
Muş:113,5 ( 1964 - 2019)
Van:93,6 ( 1939 - 2019)
TRB2: 
TR: 
 
İşyeri sayısı (2019)
Bitlis:2715
Hakkari:1403
Muş:2368
Van:9440
TRB2:15926
TR:1891512
 
İşgücü (Bin) (15+) (2018)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:670
TR:32274
 
İşgücü (Bin) (15+) (2019)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:700
TR:32549
%
İşgücüne katılım oranı (15+) % (2018)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:48,7
TR:53,2
%
İşgücüne katılım oranı (15+) % (2019)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:51
TR:53
%
İşsizlik oranı (15+) % (2018)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:21,5
TR:11
%
İşsizlik oranı (15+) % (2019)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:25,9
TR:13,7
%
Tarım dışı işsizlik oranı % (2018)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:29,6
TR:12,9
%
Tarım dışı işsizlik oranı % (2019)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:36,3
TR:16
%
İstihdam oranı (15+) % (2018)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:38,2
TR:47,4
%
İstihdam oranı (15+) % (2019)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:37,8
TR:45,7
%
Ekonomik faaliyete göre istihdam (tarım) % (2018)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:36
TR:18,4
%
Ekonomik faaliyete göre istihdam (tarım) % (2019)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:39,7
TR:18,2
%
Ekonomik faaliyete göre istihdam (sanayi) % (2018)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:24,5
TR:26,7
%
Ekonomik faaliyete göre istihdam (sanayi) % (2019)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:16,6
TR:25,3
%
Ekonomik faaliyete göre istihdam (hizmet) % (2018)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:39,5
TR:54,9
%
Ekonomik faaliyete göre istihdam (hizmet) % (2019)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:43,7
TR:56,5
 
Ekonomik faaliyete göre istihdam (tarım) (Bin) (2018)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:189
TR:5297
 
Ekonomik faaliyete göre istihdam (tarım) (Bin) (2019)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:206
TR:5097
 
Ekonomik faaliyete göre istihdam (sanayi) (Bin) (2018)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:129
TR:7667
 
Ekonomik faaliyete göre istihdam (sanayi) (Bin) (2019)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:86
TR:7110
 
Ekonomik faaliyete göre istihdam (hizmet) (Bin) (2018)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:207
TR:15774
 
Ekonomik faaliyete göre istihdam (hizmet) (Bin) (2019)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:226
TR:15872
 
Aktif Sigortalı Çalışan Sayısı (4a) (2019)
Bitlis:32038
Hakkari:28889
Muş:34702
Van:108638
TRB2:204267
TR:16010002
 
Yatırım teşvik belgesi sayısı (2019)
Bitlis:36
Hakkari:12
Muş:14
Van:58
TRB2: 
TR:5688
 
Teşvik belgeli yatırım tutarı (Milyon TL) (2019)
Bitlis:350503645
Hakkari:97069942
Muş:91958773
Van:771750809
TRB2: 
TR:136278699146
 
Teşvik belgeli istihdam (2019)
Bitlis:2874
Hakkari:188
Muş:1106
Van:3465
TRB2: 
TR:211968
$
İhracat miktarı (milyon $) (2019)
Bitlis:5,4
Hakkari:44,4
Muş:1,7
Van:64,1
TRB2:115,5
TR:180870,8
$
Kişi Başı ihracat miktarı ($) (2019)
Bitlis:15,4
Hakkari:158,2
Muş:4,1
Van:56,4
TRB2:53,1
TR:2175,1
%
Türkiye ihracatındaki pay % (2019)
Bitlis:0,003%
Hakkari:0,025%
Muş:0,001%
Van:0,035%
TRB2:0,064%
TR:100%
$
İthalat miktarı (milyon $) (2019)
Bitlis:1,8
Hakkari:44,7
Muş:1,4
Van:163,1
TRB2:211,0
TR:210346,9
$
Kişi başı ithalat miktarı ($) (2019)
Bitlis:5,2
Hakkari:159,1
Muş:3,3
Van:143,5
TRB2:97,0
TR:2529,6
%
Türkiye ithalatındaki pay % (2019)
Bitlis:0,001%
Hakkari:0,021%
Muş:0,001%
Van:0,078%
TRB2:0,100%
TR:100%
$
Son beş yıl ihracat ortalaması (milyon $) 2019
Bitlis:4,4
Hakkari:76,9
Muş:3,2
Van:41,4
TRB2:31,5
TR:164552,7
$
En fazla ithal edilen ürün ($) (2019) ISIC Rev3-Düzey4(4 digit)
Bitlis:434849
Hakkari:22387407
Muş:589347
Van:61311110
TRB2:61312198
TR:26581992686
 
Havaalanına uzaklık
Bitlis:74,0 km (56 dakika)
Hakkari:76,6 km (77 dakika)
Muş:17,5 km (21 dakika)
Van:8,4 km (21 dakika)
TRB2: 
TR: 
 
Otoyola uzaklık (Adana-Şanlıurfa Otoyolu) (km ve dakika)
Bitlis:447 km (334 dakika)
Hakkari:576 km (486 dakika)
Muş:400 km (331 dakika)
Van:559 km (442 dakika)
TRB2: 
TR: 
 
OSB sayısı (2019)
Bitlis:1
Hakkari:0
Muş:1
Van:2
TRB2:4
TR:333
 
Toplam OSB alanı (hektar) (2019)
Bitlis:207
Hakkari:0
Muş:90
Van:290,9
TRB2:587,9
TR:99730
 
OSB'lerde Toplam Sanayi Parsel Sayısı (2019)
Bitlis:55
Hakkari:0
Muş:54
Van:186
TRB2:295
TR:50651
 
OSB'lerde Tahsis Edilen Sanayi Parsel Sayısı (2019)
Bitlis:51
Hakkari:0
Muş:27
Van:136
TRB2:214
TR:37809
 
OSB'lerde Boş Olan Sanayi Parsel Sayısı (2019)
Bitlis:4
Hakkari:0
Muş:27
Van:50
TRB2:81
TR:9770
 
OSB'lerde İnşaat Halindeki Firma Parsel Sayısı (2019)
Bitlis:8
Hakkari:0
Muş:0
Van:9
TRB2:17
TR:3906
 
OSB'lerde Üretimdeki Firma Parsel Sayısı (2019)
Bitlis:0
Hakkari:0
Muş:16
Van:113
TRB2:129
TR:30459
 
OSB’lerde toplam istihdam (2018)
Bitlis:0
Hakkari:0
Muş:132
Van:2186
TRB2:2318
TR: 
 
Küçük Sanayi Sitesi Sayısı (2018)
Bitlis:5
Hakkari:2
Muş:5
Van:8
TRB2:20
TR: 
 
Küçük Sanayi Sitelerinde Yer Alan İşyeri Sayısı (2018)
Bitlis:437
Hakkari:100
Muş:601
Van:2290
TRB2:3428
TR: 
 
Kişi başına kredi (2019)
Bitlis:5832
Hakkari:5010
Muş:4313
Van:5740
TRB2:5392
TR:29284
 
Kişi başına mevduat (2019)
Bitlis:3182
Hakkari:4422
Muş:3287
Van:3142
TRB2:3341
TR:29032
 
Kredi / mevduat oranı % (2019)
Bitlis:183
Hakkari:113
Muş:131
Van:183
TRB2:161
TR:101
 
Marka tescil sayısı (2019)
Bitlis:16
Hakkari:12
Muş:20
Van:89
TRB2:137
TR:72434
 
Faydalı model tescil sayısı (2019)
Bitlis:0
Hakkari:0
Muş:0
Van:3
TRB2:3
TR:661
 
Endüstriyel tasarım tescil sayısı (2019)
Bitlis:0
Hakkari:0
Muş:5
Van:3
TRB2:8
TR:33161
 
Patent tescil sayısı (2019)
Bitlis:0
Hakkari:0
Muş:0
Van:2
TRB2:2
TR:2003
 
Coğrafi işaret sayısı (1996-2019)
Bitlis:4
Hakkari:3
Muş:5
Van:9
TRB2:21
TR:817
 
Kişi başına toplam elektrik tüketimi (kWh) (2018)
Bitlis:1022
Hakkari:854
Muş:879
Van:860
TRB2:889
TR:3149
 
Doğalgaz tüketimi (milyon m3) (2018)
Bitlis:14,517
Hakkari:1,8
Muş:29,9
Van:102,7
TRB2:148,9
TR:49328,9
 
Kişi başına doğalgaz tüketimi (m3) (2018)
Bitlis:41,54884429
Hakkari:6,2
Muş:73,4
Van:91,4
TRB2:68,7
TR:601,5
 
Toplam Lisanslı kurulu güç (MW) (2019)
Bitlis:32,25
Hakkari:48,8
Muş:182,7
Van:100,9
TRB2:364,6
TR:84998,0
%
Toplam Lisanslı kurulu gücün oranı % (2019)
Bitlis:0,04
Hakkari:0,06
Muş:0,21
Van:0,12
TRB2:0,43
TR:100
 
Toplam Lisanssız kurulu güç (MW) (2019)
Bitlis:24,83
Hakkari: 
Muş:3,47
Van:30,72
TRB2:59,02
TR:6102,79
%
Toplam Lisanssız kurulu gücün oranı % (2019)
Bitlis:0,41
Hakkari: 
Muş:0,06
Van:0,5
TRB2:0,97
TR:100
 
Demiryolu (km) (2018)
Bitlis:53
Hakkari:0
Muş:86
Van:117
TRB2:256
TR:10315
 
İl ve devlet yolu (km) (2018)
Bitlis:706
Hakkari:958
Muş:693
Van:1130
TRB2:3487
TR:65174
 
Köy yolu (km) (2018)
Bitlis:2343
Hakkari:2336
Muş:2791
Van: 
TRB2:7470
TR:179537
 
İl yolu bölünmüş
Bitlis:29,4
Hakkari:30
Muş:30
Van:27
TRB2:116,4
TR:1921,904
 
Devlet ve il yolu bölünmüş
Bitlis:297,9
Hakkari:95,5
Muş:134
Van:554
TRB2:1081,4
TR:22644,646
 
Gayri safi yurtiçi hasıla toplamı (2018) (Bin TL)
Bitlis:6141566
Hakkari:6327601
Muş:7935693
Van:17921320
TRB2:38326180
TR:3724387936
%
Gayri safi yurtiçi hasıla % (2018)
Bitlis:0,17
Hakkari:0,17
Muş:0,21
Van:0,48
TRB2:1,03
TR:100,00
%
Gayri safi yurtiçi hasıla tarım % (2018)
Bitlis:0,19
Hakkari:0,11
Muş:0,29
Van:0,16
TRB2:0,19
TR:0,06
%
Gayri safi yurtiçi hasıla sanayi % (2018)
Bitlis:0,16
Hakkari:0,12
Muş:0,13
Van:0,15
TRB2:0,14
TR:0,33
TL
Gayri safi yurtiçi hasıla hizmetler % (2018)
Bitlis:0,66
Hakkari:0,77
Muş:0,58
Van:0,69
TRB2:0,67
TR:0,61
$
Kişi başına GSYH $ (2018)
Bitlis:3767
Hakkari:4769
Muş:4138
Van:3404
TRB2:3780
TR:9693
 
Kişi başına GSYH ? (2018)
Bitlis:17779
Hakkari:22509
Muş:19533
Van:16068
TRB2:17841
TR:45750
 
Kişi başı GSYH sırası (2018)
Bitlis:78
Hakkari:72
Muş:77
Van:80
TRB2:26
TR: 
 
Tarım alanları (bin dekar) (2018)
Bitlis:1240
Hakkari:408
Muş:2421
Van:2900
TRB2:6968
TR:231800
%
Ekilen alanlar (bin dekar) (2018)
Bitlis:1029
Hakkari:337
Muş:2156
Van:1801
TRB2:5323
TR:154215
 
Ekilen alanların oranı %
Bitlis:83,0%
Hakkari:82,6%
Muş:89,1%
Van:62,1%
TRB2:76,4%
TR:66,5%
 
Sığır sayısı (2019)
Bitlis:104810
Hakkari:47052
Muş:325067
Van:180693
TRB2:657622
TR:17872331
 
Koyun sayısı (2019)
Bitlis:448489
Hakkari:497927
Muş:870338
Van:2505417
TRB2:4322171
TR:37276050
 
Keçi sayısı (2019)
Bitlis:239750
Hakkari:168661
Muş:214253
Van:202595
TRB2:825259
TR:11205429
 
Motorlu kara taşıtı sayısı (bin) (2019)
Bitlis:22,2
Hakkari:9,2
Muş:33,6
Van:77,3
TRB2:142,3
TR:23157,0
 
Bin kişi başına düşen otomobil (2019)
Bitlis:22
Hakkari:7
Muş:21
Van:24
TRB2:21
TR:150
 
Kişi başına çekilen günlük su miktarı (litre / kişi-gün) (2018)
Bitlis:349
Hakkari:117
Muş:328
Van:212
TRB2:236
TR:224
 
Trafik kazaları (kaza sayısı) (2018)
Bitlis:656
Hakkari:249
Muş:553
Van:1250
TRB2:2708
TR:186532
 
Trafik kazaları (Yaralı sayısı) (2018)
Bitlis:1455
Hakkari:556
Muş:1291
Van:2774
TRB2:6076
TR:307071
 
Trafik kazaları (ölü sayısı) (2018)
Bitlis:27
Hakkari:11
Muş:21
Van:61
TRB2:120
TR:6675
 
İniş-kalkış yapan uçak sayısı (2018)
Bitlis: 
Hakkari:1658
Muş:3042
Van:14396
TRB2:19096
TR:1544169
 
Uçak Yolcu sayısı (2018)
Bitlis: 
Hakkari:190666
Muş:459863
Van:1547838
TRB2:2198367
TR:210498164
 
Yerli Turist Sayısı
Bitlis:124084
Hakkari:81576
Muş:202991
Van:652374
TRB2:1061025
TR: 
 
Yabancı Turist Sayısı
Bitlis:2279
Hakkari:3068
Muş:1896
Van:330031
TRB2:337274
TR: 
 
Toplam Turist Sayısı
Bitlis:126363
Hakkari:84644
Muş:204887
Van:982405
TRB2:1398299
TR: 
 
Sinema Gösteri Sayısı (2019)
Bitlis:29
Hakkari: 
Muş:71
Van:187
TRB2:287
TR:68386
 
Sinema Koltuk Sayısı (2019)
Bitlis:220
Hakkari: 
Muş:403
Van:1890
TRB2:2513
TR:337914
 
Sinema Salon Sayısı (2019)
Bitlis:2
Hakkari: 
Muş:3
Van:15
TRB2:20
TR:2826
 
Sinema Seyirci Sayısı (2019)
Bitlis:35604
Hakkari: 
Muş:50828
Van:379626
TRB2:466058
TR:56479209
 
Tiyatro Gösteri Sayısı (2019)
Bitlis:50
Hakkari: 
Muş:18
Van:55
TRB2:123
TR:33835
 
Tiyatro Koltuk Sayısı (2019)
Bitlis:1490
Hakkari: 
Muş:2905
Van:596
TRB2:4991
TR:354688
 
Tiyatro Seyirci Sayısı (2019)
Bitlis:10188
Hakkari: 
Muş:7976
Van:19196
TRB2:37360
TR:7899547
 
Tiyatro Salonu Sayısı (2019)
Bitlis:3
Hakkari: 
Muş:4
Van:2
TRB2:9
TR:766
 
Kütüphane sayısı (2019)
Bitlis:8
Hakkari:4
Muş:8
Van:12
TRB2:32
TR:1182
 
Kütüphanelerdeki Kitap sayısı (2019)
Bitlis:148099
Hakkari:84330
Muş:147536
Van:138625
TRB2:518590
TR:20742540
 
Kütüphaneden Yararlanma sayısı (2019)
Bitlis:352030
Hakkari:146629
Muş:233510
Van:289388
TRB2:1021557
TR:31451920
 
Kütüphaneden Bin kişi başına yararlanma sayısı (2019)
Bitlis:1011
Hakkari:522
Muş:571
Van:255
TRB2:470
TR:378
 
Kütüphaneden ödünç verilen materyal sayısı (2019)
Bitlis:149087
Hakkari:51774
Muş:56975
Van:160972
TRB2:418808
TR:12823652
 
Müze sayısı (Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı) (2018)
Bitlis:2
Hakkari: 
Muş: 
Van:2
TRB2:4
TR:200
 
Ören yeri sayısı (2018)
Bitlis:1
Hakkari: 
Muş: 
Van:3
TRB2:4
TR:142
 
Müze eser sayısı (Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı (2018)
Bitlis:6405
Hakkari: 
Muş: 
Van:45334
TRB2:51739
TR:3337766
 
Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı (2018)
Bitlis:11741
Hakkari: 
Muş: 
Van:216989
TRB2:228730
TR:28169615