BAĞLANTILAR

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı – Gösterge ve İstatistiklerhttp://www.sbb.gov.tr/
Sağlık Bakanlığı – İstatistikler ve Yayınlarhttps://www.saglik.gov.tr/TR,11584/istatistikler-ve-yayinlar.html
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnternet Sitesihttp://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=vszvcl0G8FQvlLZT7TQfctJbqfzVyvzcTxnvkDq2j3zr6xhwdyTY!-1923220577
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Lonca İstatistiklerihttp://www.lonca.gov.tr/Iletisim.aspx
Ticaret Bakanlığı İstatistiklerihttp://risk.ticaret.gov.tr/web
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) – Resmi İstatistiklerhttps://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - İstatistiklerhttp://www.udhb.gov.tr/i-1-istatistikler.html
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistiklerihttps://biruni.tuik.gov.tr/disticaretapp/menu.zul
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) – İhracat Rakamlarıhttp://www.tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.html
Turizm İstatistiklerihttp://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) - İstatistiklerhttps://www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri/istatistikler
Turizm Otelciler Birliği (TUROB) - İstatistiklerhttp://www.turob.com/tr/istatistikler
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) - İstatistiklerhttp://ttyd.org.tr/tr/turizm-istatistikleri#
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İstatistiklerhttps://tobb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.php
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İstatistiklerihttps://www.iskur.gov.tr/kurumsal/istatistikler/
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü – İstatistik Bilgi Sistemihttps://atlantis.udhb.gov.tr/istatistik/istatistik_yuk.aspx
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemihttps://istatistik.yok.gov.tr/
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) İstatistiklerihttps://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler.aspx
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) – Resmi İstatistiklerhttps://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?k=A&m=ZONGULDAK
Türkiye Mülki İdare Bölümleri Envanterihttps://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) – Elektrik Üretim İstatistiklerihttp://lisans.epdk.org.tr/epvys-web/faces/pages/lisans/elektrikUretim/elektrikUretimOzetSorgula.xhtml?lisansDurumu=9
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi İstatistiklerihttps://agtm.sanayi.gov.tr/Home/Index#
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Verilerihttps://www.bddk.org.tr/Veriler
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRK PATENT) İstatistiklerihttp://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/statistics/
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü – İstatistiklerhttps://www.dernekler.gov.tr/tr/DernekIslemleri/istatistikler.aspx
Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) İstatistikleri -TRADE MAPhttps://www.trademap.org/Index.aspx
Dünya Bankası İstatistiklerihttps://data.worldbank.org/country/TR?locale=tr