Ekonomi Göstergeleri

 
     
 
[Daralt/Genişlet]
İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, İktisadi Faaliyet Kollarına Göre (Bin TL)

TÜİK 2015 - 2017
[Daralt/Genişlet]
İl Bazında Kişi Başına Düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (TL)

TÜİK 2015 - 2017
[Daralt/Genişlet]
Bölgesel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, İktisadi Faaliyet Kollarına Göre (Bin TL)