Sağlık Göstergeleri

 
 
[Daralt/Genişlet]
Sağlık Kurumları Türlerine Göre Kurumlardaki Yatak Sayısı

TÜİK 2017
[Daralt/Genişlet]
Sağlık Kurumlarının Türlerine Göre Hastane Sayısı ve İl İçerisindeki Payı

TÜİK 2017
[Daralt/Genişlet]
Sağlık Meslek Mensupları