TRB2

v
v
 
PDF
WORD

 
Nüfus (2018 ADNKS)
Bitlis:349.396
Hakkari:286.470
Muş:407.992
Van:1123784
TRB2:2.167.642
TR:82.003.882
 
Nüfus (2017 ADNKS)
Bitlis:341.474
Hakkari:275.761
Muş:404.544
Van:1106891
TRB2:2.128.670
TR:80.810.525
 
Nüfus (2016 ADNKS)
Bitlis:341.225
Hakkari:267.813
Muş:406.501
Van:1100190
TRB2:2.115.729
TR:79.814.871
%
Nüfusun Türkiye’deki payı (2018 ADNKS)
Bitlis:0,43%
Hakkari:0,35%
Muş:0,50%
Van:1,37%
TRB2:2,64%
TR:100,00%
 
Kent nüfusu (2018 ADNKS)
Bitlis:205566
Hakkari:167905
Muş:180094
Van:1123784
TRB2:1.677.349
TR:75.666.497
%
Kent nüfusu % (2018 ADNKS)
Bitlis:58,83%
Hakkari:58,61%
Muş:44,14%
Van:100,00%
TRB2:77,38%
TR:92,27%
 
Kır nüfusu (2018 ADNKS)
Bitlis:143830
Hakkari:118565
Muş:227898
Van:0
TRB2:490293
TR:6.337.385
%
Kır nüfusu % (2018 ADNKS)
Bitlis:41,17%
Hakkari:41,39%
Muş:55,86%
Van:0,00%
TRB2:22,62%
TR:7,73%
 
Yıllık nüfus artış hızı (binde) (2017-2018)
Bitlis:22,93
Hakkari:38,1
Muş:8,49
Van:15,15
TRB2:18,14
TR:14,66
 
Nüfus artış hızı (binde) (2016-2017)
Bitlis:0,73
Hakkari:29,25
Muş:-4,83
Van:6,07
TRB2:6,1
TR:12,4
 
Nüfus artış hızı (binde) (2015-2016)
Bitlis:2,28
Hakkari:-40,12
Muş:-5,46
Van:3,45
TRB2:-4,07
TR:13,55
 
Kadın nüfusu (2018 ADNKS)
Bitlis:167426
Hakkari:129363
Muş:199561
Van:549323
TRB2:1.045.673
TR:40.863.902
%
Kadın nüfusu %
Bitlis:47,92%
Hakkari:45,16%
Muş:48,91%
Van:48,88%
TRB2:48,24%
TR:49,83%
 
Erkek nüfusu (2018 ADNKS)
Bitlis:181970
Hakkari:157107
Muş:208431
Van:574461
TRB2:1.121.969
TR:41.139.980
%
Erkek nüfusu % (2018 ADNKS)
Bitlis:52,08%
Hakkari:54,84%
Muş:51,09%
Van:51,12%
TRB2:51,76%
TR:50,17%
 
Ortanca (medyan) yaş (TÜİK)
Bitlis:23,1
Hakkari:23,4
Muş:21,7
Van:22,1
TRB2:22,4
TR:32
 
15 yaş altı nüfus (0-14)
Bitlis:114818
Hakkari:83511
Muş:143069
Van:387811
TRB2:729209
TR:19184329
 
65 yaş üstü nüfus (65+ yaş)
Bitlis:17363
Hakkari:9297
Muş:19587
Van:42983
TRB2:89230
TR:7186204
 
15-64 yaş nüfus
Bitlis:217215
Hakkari:193662
Muş:245336
Van:692990
TRB2:1349203
TR:55633349
%
Yaşlı bağımlılık oranı (65+) %
Bitlis:7,99%
Hakkari:4,80%
Muş:7,98%
Van:6,20%
TRB2:6,61%
TR:12,92%
%
Genç bağımlılık oranı (0-14) %
Bitlis:52,86%
Hakkari:43,12%
Muş:58,32%
Van:55,96%
TRB2:54,05%
TR:34,48%
%
Toplam yaş bağımlılık oranı
Bitlis:60,85%
Hakkari:47,92%
Muş:66,30%
Van:62,16%
TRB2:60,66%
TR:47,40%
 
Hane halkı büyüklüğü (2018)
Bitlis:4,7
Hakkari:5,5
Muş:5,1
Van:5,1
TRB2:5,1
TR:3,4
Kaba doğum hızı ‰ (2017)
Bitlis:25,6
Hakkari:20,4
Muş:27,2
Van:25,9
TRB2:25,4
TR:16,1
Kaba doğum hızı ‰ (2018)
Bitlis:24,3
Hakkari:19
Muş:25,7
Van:24,4
TRB2:23,9
TR:15,3
 
Bebek ölümleri - toplam (2017)
Bitlis:124
Hakkari:93
Muş:164
Van:343
TRB2:724
TR:12118
 
Bebek ölümleri - toplam (2018)
Bitlis:86
Hakkari:71
Muş:134
Van:311
TRB2:602
TR:11629
Kaba ölüm hızı ‰ (2017)
Bitlis:3,3
Hakkari:3,1
Muş:3,6
Van:3
TRB2:3,2
TR:5,3
Kaba ölüm hızı ‰ (2018)
Bitlis:3,3
Hakkari:2,8
Muş:3,2
Van:2,9
TRB2:3
TR:5,2
Kaba evlenme hızı ‰ (2018)
Bitlis:7,4
Hakkari:6,2
Muş:7,6
Van:7,5
TRB2:7,3
TR:6,8
Kaba boşanma hızı ‰ (2018)
Bitlis:0,3
Hakkari:0,2
Muş:0,3
Van:0,4
TRB2:0,3
TR:1,7
 
Ortalama evlenme yaşı - Ortalama ilk evlenme yaşı (Damat) (2018)
Bitlis:27,8-27,1
Hakkari:29,0-28,1
Muş:27,2-26,5
Van:27,1-26,4
TRB2:27,4-26,7
TR:30,2-27,8
 
Ortalama evlenme yaşı - Ortalama ilk evlenme yaşı (Gelin) (2018)
Bitlis:23,1-22,9
Hakkari:25,7-25,5
Muş:22,5-22,2
Van:23,1-22,8
TRB2:23,2-23,0
TR:26,5-24,8
%
Okuryazarlık oranı (2018) %
Bitlis:94,15%
Hakkari:94,21%
Muş:92,58%
Van:93,91%
TRB2:93,74%
TR:96,97%
%
Okuryazarlık oranı (2017) %
Bitlis:93,60%
Hakkari:93,38%
Muş:92,07%
Van:93,38%
TRB2:93,17%
TR:96,74%
%
Okuryazarlık oranı (2016) %
Bitlis:93,13%
Hakkari:92,56%
Muş:91,53%
Van:92,87%
TRB2:92,61%
TR:96,50%
%
Net okullaşma oranı (ilkokul) 2017/'18
Bitlis:93,26%
Hakkari:91,72%
Muş:93,16%
Van:94,07%
TRB2:93,50%
TR:91,54%
%
Net okullaşma oranı (ortaokul) % (2017/'18)
Bitlis:94,31%
Hakkari:87,48%
Muş:90,32%
Van:92,47%
TRB2:91,70%
TR:94,47%
%
Net okullaşma oranı (orta öğretim - lise) % (2017/'18)
Bitlis:61,46%
Hakkari:65,77%
Muş:51,00%
Van:61,46%
TRB2:59,91%
TR:83,58%
 
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı (ilkokul) (2017/'18)
Bitlis:17
Hakkari:19
Muş:19
Van:19
TRB2:19
TR:17
 
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı (ortaokul) (2017/'18)
Bitlis:16
Hakkari:20
Muş:18
Van:19
TRB2:18
TR:16
 
Öğretmen başıda düşen öğrenci sayısı (orta öğretim lise) (2017/'18)
Bitlis:15
Hakkari:19
Muş:15
Van:16
TRB2:16
TR:12
 
Aldığı göç (2018)
Bitlis:17602
Hakkari:12756
Muş:15742
Van:34691
TRB2:71682
TR:2817422
 
Verdiği göç (2018)
Bitlis:17398
Hakkari:10156
Muş:20789
Van:44954
TRB2:84188
TR:2817422
 
Net göç (2018)
Bitlis:204
Hakkari:2600
Muş:-5047
Van:-10263
TRB2:-12506
TR: 
 
Net göç hızı ‰ (2018)
Bitlis:0,58
Hakkari:9,12
Muş:-12,29
Van:-9,09
TRB2:-5,75
TR: 
 
Yüzölçümü (km2)
Bitlis:8294
Hakkari:7095
Muş:8650
Van:20921
TRB2:44960
TR:780043
 
Orman yüzölçümü (ha.) ve (%)
Bitlis: 180.237 (%17,7)
Hakkari: 179.847 (%23,9)
Muş: 78.426 (%8,9)
Van: 45.141 (%2,4)
TRB2:483.651 (%10,6)
TR: 22.621.935 (%29,0)
 
Nüfus yoğunluğu (km2'ye düşen kişi sayısı)
Bitlis:50
Hakkari:40
Muş:51
Van:58
TRB2:52
TR:107
 
Nüfus yoğunluğuna göre Türkiye sıralaması (km2’ye düşen kişi)
Bitlis:59 / 81
Hakkari:63 / 81
Muş:57 / 81
Van:47 / 81
TRB2:20 /26
TR: 
 
Belediye sayısı (2018)
Bitlis:13
Hakkari:8
Muş:23
Van:14
TRB2:58
TR:1359
 
İlçe sayısı (2018)
Bitlis:7
Hakkari:5
Muş:6
Van:13
TRB2:31
TR:973
 
Köy sayısı (2018)
Bitlis:350
Hakkari:139
Muş:365
Van:0
TRB2:854
TR:18275
 
Sağlık personeli başına düşen kişi sayısı
Bitlis:796 (hekim) 525 (hemşire)
Hakkari:1126 (hekim) 637 (hemşire)
Muş:996 (hekim) 609 (hemşire)
Van:717 (hekim) 580 (hemşire)
TRB2:812 (hekim) 583 (hemşire)
TR:539 (hekim) 486 (hemşire)
 
Yüzbin kişi başına toplam hastane yatak sayısı (2017)
Bitlis:271
Hakkari:143
Muş:182
Van:261
TRB2:232
TR:279
%
Ölüm nedenleri- dolaşım sistemi hastalıkları % (2018)
Bitlis:34,9
Hakkari:34,4
Muş:32,1
Van:29,5
TRB2:31,4
TR:38,4
%
Ölüm nedenleri- tümör % (2018)
Bitlis:20,2
Hakkari:15,7
Muş:21,3
Van:23,2
TRB2:21,6
TR:19,7
%
Ölüm nedenleri- solunum sistemi hastalıkları % (2018)
Bitlis:12,2
Hakkari:12,8
Muş:12,9
Van:13,2
TRB2:12,9
TR:12,5
%
Ölüm nedenleri- endokrin hastalıkları % (2018)
Bitlis:4,9
Hakkari:4,6
Muş:5,6
Van:4,3
TRB2:4,7
TR:4,8
%
Ölüm nedenleri- sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları % (2018)
Bitlis:4,3
Hakkari:3,8
Muş:4,1
Van:4,2
TRB2:4,1
TR:4,9
%
Ölüm nedenleri- dışsal yaralanmalar ve zehirlenmeler % (2018)
Bitlis:4,7
Hakkari:6,7
Muş:3,6
Van:6,5
TRB2:5,6
TR:4,4
%
Ölüm nedenleri- diğer % (2018)
Bitlis:18,8
Hakkari:22
Muş:20,4
Van:19,1
TRB2:19,6
TR:15,2
 
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C)
Bitlis:4,3 ( 1959 - 2018)
Hakkari:5,4 ( 1961 - 2018)
Muş:4,1 ( 1964 - 2018)
Van:3,6 ( 1939 - 2018)
TRB2: 
TR: 
 
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C)
Bitlis:15,5 ( 1959 - 2018)
Hakkari:15,5 ( 1961 - 2018)
Muş:15,8 ( 1964 - 2018)
Van:14,9 ( 1939 - 2018)
TRB2: 
TR: 
 
Ortalama Sıcaklık (°C)
Bitlis:9,4 ( 1959 - 2018)
Hakkari:10,4 ( 1961 - 2018)
Muş:9,7 ( 1964 - 2018)
Van:9,4 ( 1939 - 2018)
TRB2: 
TR: 
 
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı
Bitlis:117,6 ( 1959 - 2018)
Hakkari:96,9 ( 1961 - 2018)
Muş:113,8 ( 1964 - 2018)
Van:93,7 ( 1939 - 2018)
TRB2: 
TR: 
 
İşyeri sayısı
Bitlis:2640
Hakkari:1372
Muş:2301
Van:8822
TRB2:15135
TR:1808943
 
İşgücü (Bin) (15+) (2017)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:654
TR:31643
 
İşgücü (Bin) (15+) (2018)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:670
TR:32274
%
İşgücüne katılım oranı (15+) % (2017)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:47,7
TR:52,8
%
İşgücüne katılım oranı (15+) % (2018)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:48,7
TR:53,2
%
İşsizlik oranı (15+) % (2017)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:12,8
TR:10,9
%
İşsizlik oranı (15+) % (2018)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:21,5
TR:11
%
Tarım dışı işsizlik oranı % (2017)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:19,7
TR:13
%
Tarım dışı işsizlik oranı % (2018)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:29,6
TR:12,9
%
İstihdam oranı (15+) % (2017)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:41,6
TR:47,1
%
İstihdam oranı (15+) % (2018)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:38,2
TR:47,4
%
Ekonomik faaliyete göre istihdam (tarım) % (2017)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:41,3
TR:19,4
%
Ekonomik faaliyete göre istihdam (tarım) % (2018)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:36
TR:18,4
%
Ekonomik faaliyete göre istihdam (sanayi) % (2017)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:24,2
TR:26,5
%
Ekonomik faaliyete göre istihdam (sanayi) % (2018)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:24,6
TR:26,7
%
Ekonomik faaliyete göre istihdam (hizmet) % (2017)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:34,5
TR:54,1
%
Ekonomik faaliyete göre istihdam (hizmet) % (2018)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:39,4
TR:54,9
 
Ekonomik faaliyete göre istihdam (tarım) (Bin) (2017)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:236
TR:5464
 
Ekonomik faaliyete göre istihdam (tarım) (Bin) (2018)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:189
TR:5297
 
Ekonomik faaliyete göre istihdam (sanayi) (Bin) (2017)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:138
TR:7478
 
Ekonomik faaliyete göre istihdam (sanayi) (Bin) (2018)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:129
TR:7667
 
Ekonomik faaliyete göre istihdam (hizmet) (Bin) (2017)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:197
TR:15246
 
Ekonomik faaliyete göre istihdam (hizmet) (Bin) (2018)
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş: 
Van: 
TRB2:207
TR:15774
 
Aktif Sigortalı Çalışan Sayısı (2018)
Bitlis:33.764
Hakkari:31.451
Muş:33.596
Van:106.114
TRB2:204.925
TR:16.054.759
 
Yatırım teşvik belgesi sayısı (2018)
Bitlis:33
Hakkari:9
Muş:12
Van:57
TRB2:111
TR:5895
 
Teşvik belgeli yatırım tutarı (Milyon TL) (2018)
Bitlis:152
Hakkari:64
Muş:55
Van:397
TRB2:668
TR:164.698
 
Teşvik belgeli istihdam (2018)
Bitlis:1.461
Hakkari:500
Muş:720
Van:3.908
TRB2:6.589
TR:252.447
$
İhracat miktarı (milyon $) (2018)
Bitlis:6,4
Hakkari:58,4
Muş:6,1
Van:37,5
TRB2:108,4
TR:167.920,80
$
Kişi Başı ihracat miktarı ($) (2018)
Bitlis:18
Hakkari:204
Muş:15
Van:33
TRB2:50
TR:2.048
%
Türkiye ihracatındaki pay %
Bitlis:0,00%
Hakkari:0,04%
Muş:0,00%
Van:0,02%
TRB2:0,07%
TR:100%
$
İthalat miktarı (milyon $) (2018)
Bitlis:3,4
Hakkari:34,7
Muş:1,4
Van:48,3
TRB2:87,9
TR:223047,2
$
Kişi başı ithalat miktarı ($) (2018)
Bitlis:10
Hakkari:121
Muş:3
Van:43
TRB2:41
TR:2.720
%
Türkiye ithalatındaki pay % (2018)
Bitlis:0,00%
Hakkari:0,02%
Muş:0,00%
Van:0,02%
TRB2:0,04%
TR:100%
$
Son beş yıl ihracat ortalaması ((milyon $)
Bitlis:4,2
Hakkari:145,8
Muş:3,9
Van:33,9
TRB2:187,8
TR:153.778,50
$
En fazla ithal edilen ürün ($) (2018) ISIC Rev3-Düzey4(4 digit)
Bitlis:1.933.053
Hakkari:28.145.055
Muş:517.956
Van:21.869.617
TRB2:28.200.642
TR:22.911.418.535
 
Havaalanına uzaklık
Bitlis:74,0 km (56 dakika)
Hakkari:76,6 km (77 dakika)
Muş:17,5 km (21 dakika)
Van:8,4 km (21 dakika)
TRB2: 
TR: 
 
Otoyola uzaklık (Adana-Şanlıurfa Otoyolu) (km ve dakika)
Bitlis:447 km (334 dakika)
Hakkari:576 km (486 dakika)
Muş:400 km (331 dakika)
Van:559 km (442 dakika)
TRB2: 
TR: 
 
OSB sayısı
Bitlis:1
Hakkari:0
Muş:1
Van:2
TRB2:4
TR:331
 
Toplam OSB alanı (hektar)
Bitlis:207
Hakkari:0
Muş:90
Van:290,2
TRB2:587,2
TR:99.790,58
 
OSB'lerde Toplam Sanayi Parsel Sayısı
Bitlis:55
Hakkari:0
Muş:54
Van:186
TRB2:295
TR:50.613
 
OSB'lerde Tahsis Edilen Sanayi Parsel Sayısı
Bitlis:22
Hakkari:0
Muş:26
Van:136
TRB2:184
TR:37.996
 
OSB'lerde Boş Olan Sanayi Parsel Sayısı
Bitlis:33
Hakkari:0
Muş:28
Van:50
TRB2:111
TR:9.562
 
OSB'lerde İnşaat Halindeki Firma Parsel Sayısı
Bitlis:6
Hakkari:0
Muş:10
Van:9
TRB2:25
TR:3.864
 
OSB'lerde Üretimdeki Firma Parsel Sayısı
Bitlis: 
Hakkari: 
Muş:9
Van:113
TRB2:122
TR:30.933
 
OSB’lerde toplam istihdam
Bitlis:0
Hakkari:0
Muş:132
Van:2186
TRB2:2318
TR: 
 
Küçük Sanayi Sitesi Sayısı
Bitlis:5
Hakkari:2
Muş:5
Van:8
TRB2:20
TR: 
 
Küçük Sanayi Sitelerinde Yer Alan İşyeri Sayısı
Bitlis:437
Hakkari:100
Muş:601
Van:2290
TRB2:3428
TR: 
 
Kişi Başına Kredi
Bitlis:5.138
Hakkari:3.641
Muş:3.995
Van:5.236
TRB2:4.776
TR:27.037
 
Kişi Başına Mevduat
Bitlis:2.363
Hakkari:3.208
Muş:2.376
Van:2.434
TRB2:2.514
TR:23.992
 
Kredi / Mevduat Oranı %
Bitlis:217,4
Hakkari:113,5
Muş:168,2
Van:215,1
TRB2:190
TR:116,2
 
Marka tescil sayısı (1995-2018)
Bitlis:190
Hakkari:198
Muş:209
Van:1051
TRB2:1648
TR:862382
 
Faydalı model tescil sayısı
Bitlis:1
Hakkari:2
Muş:7
Van:13
TRB2:23
TR:29353
 
Endüstriyel tasarım tescil sayısı (1996-2018)
Bitlis:1
Hakkari:5
Muş:4
Van:47
TRB2:57
TR:576727
 
Patent tescil sayısı (1995-2018)
Bitlis:1
Hakkari:1
Muş:1
Van:5
TRB2:8
TR:15112
 
Coğrafi işaret sayısı
Bitlis:2
Hakkari:3
Muş:2
Van:6
TRB2:13
TR:429
 
Kişi başına toplam elektrik tüketimi (kWh) (2017)
Bitlis:1.028
Hakkari:724
Muş:974
Van:883
TRB2:903
TR:3.082
 
Doğalgaz tüketimi (milyon m3) (2017)
Bitlis:3.917.228,21
Hakkari:1.379.525,00
Muş:18.056.717,19
Van:105.672.015,52
TRB2:129.025.485,92
TR:53.857.136.920,39
 
Kişi başına doğalgaz tüketimi (m3)
Bitlis:11,5
Hakkari:5
Muş:44,6
Van:95,5
TRB2:60,6
TR:666,5
 
Toplam Lisanslı kurulu güç (MW) (2018)
Bitlis:30,84
Hakkari:47,71
Muş:182,66
Van:86,72
TRB2:347,93
TR:83187,05
%
Toplam Lisanslı kurulu gücün oranı % (2018)
Bitlis:0,04
Hakkari:0,06
Muş:0,22
Van:0,1
TRB2:0,42
TR:100
 
Toplam Lisanssız kurulu güç (MW) (2018)
Bitlis:14,47
Hakkari: 
Muş:2,46
Van:13,02
TRB2:29,95
TR:5.310,57
%
Toplam Lisanssız kurulu gücün oranı % (2018)
Bitlis:0,27
Hakkari: 
Muş:0,05
Van:0,25
TRB2:0,56
TR:100
 
Demiryolu (km) (2017)
Bitlis:53
Hakkari:0
Muş:86
Van:117
TRB2:256
TR:10207
 
İl ve devlet yolu (km)
Bitlis:708
Hakkari:958
Muş:670
Van:1123
TRB2:3.459
TR:64.962
 
Köy yolu (km) (2017)
Bitlis:2342
Hakkari:2336
Muş:2785
Van: 
TRB2:7463
TR:179.895
 
İl yolu bölünmüş
Bitlis:24,5
Hakkari:24,5
Muş:28
Van:12
TRB2:89
TR:1.796
 
Devlet ve il yolu bölünmüş
Bitlis:291,5
Hakkari:85,5
Muş:131
Van:541
TRB2:1.049
TR:22.271
 
Gayri safi yurtiçi hasıla toplamı (2017) (Bin TL)
Bitlis:5.303.289
Hakkari:4.839.212
Muş:6.541.556
Van:15.538.170
TRB2:32.222.228
TR:3.106.536.751
%
Gayri safi yurtiçi hasıla % (2017)
Bitlis:0,17
Hakkari:0,16
Muş:0,21
Van:0,5
TRB2:1,04
TR:100
%
Gayri safi yurtiçi hasıla tarım % (2017)
Bitlis:18,61%
Hakkari:11,91%
Muş:30,85%
Van:17,98%
TRB2:19,79%
TR:6,87%
%
Gayri safi yurtiçi hasıla sanayi % (2017)
Bitlis:19,07%
Hakkari:14,02%
Muş:13,36%
Van:17,27%
TRB2:16,28%
TR:32,91%
TL
Gayri safi yurtiçi hasıla hizmetler % (2017)
Bitlis:62,32%
Hakkari:74,07%
Muş:55,79%
Van:64,75%
TRB2:63,93%
TR:60,23%
$
Kişi başına GSYH $ (2017)
Bitlis:4.258
Hakkari:4.880
Muş:4.422
Van:3.859
TRB2:4.162
TR:10.602
 
Kişi başı GSYH sırası
Bitlis:78
Hakkari:74
Muş:77
Van:80
TRB2:22
TR:0
 
Tarım alanları (bin dekar) (2018)
Bitlis:1.253
Hakkari:408
Muş:2.428
Van:2.900
TRB2:6.989
TR:231.999
 
Ekilen alanlar (bin dekar) (2018)
Bitlis:1.042
Hakkari:337
Muş:2.163
Van:1.802
TRB2:5.344
TR:154.360
%
Ekilen alanların oranı %
Bitlis:83,20%
Hakkari:82,60%
Muş:89,10%
Van:62,10%
TRB2:76,50%
TR:66,50%
 
Sığır sayısı (2018)
Bitlis:94880
Hakkari:44443
Muş:306542
Van:177346
TRB2:623211
TR:17220903
 
Koyun sayısı (2018)
Bitlis:415468
Hakkari:519122
Muş:829804
Van:2472393
TRB2:4236787
TR:35194972
 
Keçi sayısı (2018)
Bitlis:229823
Hakkari:148919
Muş:211298
Van:178138
TRB2:768178
TR:10922427
 
Motorlu kara taşıtı sayısı (bin) (2018)
Bitlis:22
Hakkari:9
Muş:34
Van:79
TRB2:145
TR:22.866
 
Bin kişi başına düşen otomobil (2018)
Bitlis:23
Hakkari:8
Muş:22
Van:25
TRB2:22
TR:151
 
Kişi başına çekilen günlük su miktarı (litre / kişi-gün)
Bitlis:346
Hakkari:119
Muş:331
Van:229
TRB2:247
TR:217
 
Trafik kazaları (kaza sayısı) (2018)
Bitlis:656
Hakkari:249
Muş:553
Van:1.250
TRB2:2.708
TR:186.532
 
Trafik kazaları (Yaralı sayısı) (2018)
Bitlis:1.455
Hakkari:556
Muş:1.291
Van:2.774
TRB2:6.076
TR:307.071
 
Trafik kazaları (ölü sayısı) (2018)
Bitlis:27
Hakkari:11
Muş:21
Van:61
TRB2:120
TR:6.675
 
İniş-kalkış yapan uçak sayısı (2017)
Bitlis: 
Hakkari:1.314
Muş:3.015
Van:13.893
TRB2:18.222
TR:1.500.457
 
Uçak Yolcu sayısı (2017)
Bitlis: 
Hakkari:153.700
Muş:438.037
Van:1.661.535
TRB2:2.253.272
TR:193.045.343
 
Yerli Turist Sayısı
Bitlis:124.084
Hakkari:81.576
Muş:202.991
Van:652.374
TRB2:1.061.025
TR: 
 
Yabancı Turist Sayısı
Bitlis:2.279
Hakkari:3.068
Muş:1.896
Van:330.031
TRB2:337.274
TR: 
 
Toplam Turist Sayısı
Bitlis:126.363
Hakkari:84.644
Muş:204.887
Van:982.405
TRB2:1.398.299
TR: 
 
Sinema Film Sayısı (2018)
Bitlis:27
Hakkari:47
Muş:65
Van:244
TRB2:383
TR:65.501
 
Sinema Koltuk Sayısı (2018)
Bitlis:220
Hakkari:80
Muş:403
Van:1.880
TRB2:2.583
TR:342.813
 
Sinema Salon Sayısı (2018)
Bitlis:2
Hakkari:1
Muş:3
Van:15
TRB2:21
TR:2.858
 
Sinema Seyirci Sayısı (2018)
Bitlis:29.166
Hakkari:7.000
Muş:44.117
Van:360.690
TRB2:440.973
TR:64.772.380
 
Tiyatro Eser Sayısı (2018)
Bitlis:12
Hakkari:2
Muş:20
Van:8
TRB2:42
TR:9.376
 
Tiyatro Gösteri Sayısı (2018)
Bitlis:35
Hakkari:5
Muş:30
Van:733
TRB2:803
TR:33.772
 
Tiyatro Koltuk Sayısı (2018)
Bitlis:420
Hakkari:280
Muş:3.236
Van:585
TRB2:4.521
TR:314.479
 
Tiyatro Seyirci Sayısı (2018)
Bitlis:6.856
Hakkari:1.360
Muş:8.051
Van:118.490
TRB2:134.757
TR:7.841.353
 
Tiyatro Salonu Sayısı (2018)
Bitlis:2
Hakkari:1
Muş:5
Van:2
TRB2:10
TR:736
 
Kütüphane sayısı (2018)
Bitlis:7
Hakkari:4
Muş:8
Van:11
TRB2:30
TR:1162
 
Kütüphanelerdeki Kitap sayısı (2018)
Bitlis:149725
Hakkari:69925
Muş:138681
Van:133553
TRB2:491884
TR:19966573
 
Kütüphaneden Yararlanma sayısı (2018)
Bitlis:311906
Hakkari:166411
Muş:143658
Van:249273
TRB2:871248
TR:28242986
 
Kütüphaneden Bin kişi başına yararlanma sayısı (2018)
Bitlis:893
Hakkari:581
Muş:352
Van:222
TRB2:402
TR:344
 
Kütüphaneden ödünç verilen materyal sayısı (2018)
Bitlis:149838
Hakkari:53768
Muş:55337
Van:122777
TRB2:381720
TR:11474281
 
Müze sayısı (2017)
Bitlis:2
Hakkari: 
Muş: 
Van:2
TRB2:4
TR:199
 
Ören yeri sayısı (2017)
Bitlis:1
Hakkari: 
Muş: 
Van:3
TRB2:4
TR:140
 
Müze eser sayısı (2017)
Bitlis:5921
Hakkari: 
Muş: 
Van:44171
TRB2:50092
TR:3306073
 
Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı (2017)
Bitlis:1717
Hakkari: 
Muş: 
Van:125447
TRB2:127164
TR:20509746